Menu Zamknij

FOIA – odtajnione dokumenty w temacie wydarzeń w Roswell w 1947 roku

FOIA, czyli Freedom of Information Act (Ustawa o Wolności Informacji), to amerykańska ustawa federalna przyjęta w 1966 roku, która zapewnia publiczny dostęp do dokumentów posiadanych przez agencje rządowe Stanów Zjednoczonych. Celem tej ustawy jest promowanie transparentności i odpowiedzialności w działaniach rządu poprzez umożliwienie obywatelom wglądu w dokumenty urzędowe. Dzięki FOIA, każdy ma prawo złożyć wniosek o dostęp do zapisów agencji federalnych, z wyjątkiem dokumentów objętych pewnymi wyłączeniami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego, prywatności osobistej, tajemnic handlowych i innych chronionych interesów.

Notatka FBI z 8 lipca 1947 roku

Transkrypcja notatki z 8 lipca 1947 roku

Dysk latający, informacje dotyczące. [zaczernione]

Dowództwo Ósmej Armii Powietrznej, telefonicznie powiadomiło ten urząd, że obiekt przedstawiany jako dysk latający został odnaleziony w pobliżu Roswell, Nowy Meksyk, w dniu dzisiejszym.

Dysk ma kształt sześciokątny i był zawieszony na kablu od balonu, którego średnica wynosi około dwudziestu stóp. [zaczernione]

Dalej powiadomiono, że znaleziony obiekt przypomina balon pogodowy wysokiego pułapu z odblaskiem radarowym, ale telefoniczna rozmowa między ich biurem a Wright Field nie [zaczernione] potwierdziła tego.

Dysk i balon zostały przetransportowane do Wright Field specjalnym samolotem w celu badania.

Informacje przekazane temu urzędowi z powodu ogólnokrajowego zainteresowania sprawą [zaczernione] oraz faktu, że National Broadcasting Company, Associated Press i inni próbują dziś ujawnić lokalizację dysku. [zaczernione]

[zaczernione] Zapowiadają, że poproszą Wright Field o powiadomienie biura w Cincinnati o wynikach badania.

Nie prowadzi się dalszego śledztwa

Notatka FBI z 10 lipca 1947 roku

Transkrypcja notatki z 10 lipca 1947 roku

Pan [zaczernione] omówił również tę sprawę z pułkownikiem L. R. Forneyem z MID (Wojskowego Wydziału Wywiadowczego). Pułkownik Forney wskazał, że jego zdaniem, skoro ustalono, że latające dyski nie są wynikiem żadnych eksperymentów armii lub marynarki, sprawa ta jest interesująca dla FBI. Stwierdził, że jest zdania, iż Biuro, o ile to możliwe, powinno przystać na prośbę generała Schulgena.

SWR:AJB [inicjały]

DODATEK

Poleciłbym, abyśmy poinformowali armię, że Biuro nie uważa, iż powinno angażować się w te śledztwa, zauważając, że duża część tych rzekomo znalezionych dysków to były psikusy. Nie sądzi się, aby Biuro osiągnęło cokolwiek, angażując się w te śledztwa.

DML [Specjalny Agent Ladd- podpisany poniżej inicjałów maszynopisu]

(Clyde Tolson)

(J. Edgar Hoover) [odpisane odręcznie]

Zrobiłbym to, ale przed wyrażeniem zgody musimy nalegać na pełny dostęp do odzyskanych dysków. Na przykład w przypadku z La [błąd w tekście] armia przejęła to i nie pozwoliła nam na pobieżne zbadanie.

Połączona historia RAAF i 509.
Grupy Bombowej – lipiec 1947

Pozostałe trzy odprawy były tymi, które zostały przedstawione VIP-om oraz symulowana odprawa dla dużej grupy Skautów Powietrznych reprezentujących wszystkie oddziały w Nowym Meksyku, która miała miejsce 15 lipca 1947 roku.

W ciągu miesiąca zakończono kilka mniejszych projektów, w tym umieszczenie tabliczek na wszystkich drzwiach biurowych, katalog budynku oraz mapa sytuacji światowej, która jest aktualizowana na bieżąco.

Sekcja Historyczna S-2 napotkała poważne trudności z powodu usunięcia regularnej stenografistki w ramach redukcji personelu.

Z uwagi na fakt, że jakość raportów departamentów była ogólnie nieadekwatna, przygotowywane są wykłady, które mają być przedstawione na początku sierpnia w celu odpowiedniego przeszkolenia przedstawicieli łącznikowych każdego departamentu.

Biuro Informacji Publicznej było bardzo zajęte w ciągu miesiąca, odpowiadając na zapytania dotyczące „latającego dysku”, który miał być w posiadaniu 509. Grupy Bombowej. Obiekt okazał się balonem do śledzenia radarowego.

Głównym projektem miesiąca było przygotowanie wszystkich ustaleń dla udanego Dnia Sił Powietrznych. Płk Oliver LaFarge z Korpusu Rezerwy Sił Powietrznych w Santa Fe, zorganizował wizytę pułkownika Blancharda u Gubernatora Nowego Meksyku i poprosił go o ogłoszenie Dnia Sił Powietrznych w Nowym Meksyku na 7 sierpnia.