Menu Zamknij

Badacze Incydentu w Roswell
Kluczowe Postacie i Publikacje

Na tej stronie zgromadziliśmy informacje o autorach, którzy poświęcili swoje kariery na badanie tego zdarzenia, próbując rozwikłać zagadkę Roswell. Od naukowców i byłych wojskowych, przez dziennikarzy, po sceptyków i entuzjastów teorii spiskowych – każdy z nich wnosi do dyskusji własną perspektywę, prezentując różnorodne teorie i dowody.

Poniżej znajdziecie krótkie biografie tych badaczy wraz z wykazem ich najważniejszych publikacji. Zapraszamy do zapoznania się z ich pracami, które rzucają światło na różne aspekty Incydentu w Roswell, oferując szeroki zakres interpretacji tego, co mogło się wydarzyć ponad siedem dekad temu.

 1. Kevin D. Randle – Jako były pilot wojskowy i oficer wywiadu, Randle stał się jednym z najbardziej znanych badaczy UFO. Jego prace skupiają się na dokładnej analizie przypadków UFO, w tym słynnego incydentu w Roswell.

  • „A History of UFO Crashes” – Przegląd znanych przypadków katastrof UFO, w tym dogłębna analiza incydentu w Roswell.
  • „Project Blue Book Exposed” – Krytyczne spojrzenie na rządowy projekt badający UFO i jego niedociągnięcia.
  • „Project Moon Dust: Beyond Roswell” – Opisuje mniej znane przypadki odzyskiwania UFO i ich wpływ na politykę rządową.
  • „The Randle Report: UFOs in the ’90s” – Analiza zjawisk UFO w latach 90., w tym nowe dowody i relacje świadków.
  • „Roswell UFO Crash Update” – Aktualizacje i nowe odkrycia dotyczące słynnego incydentu w Roswell.
  • „The UFO Casebook” – Zbiór najbardziej przekonujących i dobrze udokumentowanych przypadków UFO.

 2. Stanton Friedman – Fizyk jądrowy, który poświęcił dużą część swojej kariery na badanie UFO i był jednym z pierwszych naukowców, którzy otwarcie zajęli się tematem Roswell.

  • Top Secret/MAJIC” – Badanie tajnego zarządzania informacjami o UFO przez rząd USA, w tym projektu Majestic 12.
  • „Crash at Corona” (współautor Don Berliner) – Szczegółowe śledztwo dotyczące przypadku UFO w Corona, blisko Roswell, argumentujące, że był to rzeczywisty wypadek UFO.

 3. Charles Berlitz i William Moore – Połączyli siły, aby napisać jedną z pierwszych i najbardziej wpływowych książek na temat Roswell.

  • „The Roswell Incident” – Pierwsza książka, która szeroko rozpowszechniła historię o rozbitym UFO w Roswell, zapoczątkowując światowe zainteresowanie tym przypadkiem.

 4. Timothy Good – Uznany na całym świecie za eksperta w dziedzinie UFO, Good przeprowadził dogłębne badania i przeprowadził wiele wywiadów na temat obserwacji UFO.

  • „Above Top Secret: The Worldwide UFO Cover-up” – Odkrywa globalne próby ukrycia informacji o UFO przez rządy.
  • „Alien Contact: Top Secret UFO Files Revealed” – Udostępnia tajne pliki i dowody na kontakt z obcymi.

 5. Karl K. Korff – Skeptyk i krytyk ufologiczny, stara się obalić mity UFO.

  • „The Roswell UFO Crash: What They Don’t Want You To Know” – Próba demistyfikacji incydentu w Roswell, przedstawiająca argumenty przeciwko teorii spiskowej.

 6. Phillip J. Klass – Dziennikarz i znany sceptyk UFO, spędził wiele lat na demaskowaniu fałszywych twierdzeń o UFO.

  • „UFOs: the Public Deceived” – Omawia, jak łatwo publiczność może być wprowadzona w błąd przez fałszywe historie o UFO.
  • „The Real Roswell Crashed-Saucer Cover-up” – Argumentuje, że rzekome dowody na UFO w Roswell są wynikiem nieporozumień i dezinformacji.

 7. Philip J. Corso – Twierdził, że rząd USA odzyskał technologię obcych z rozbitego statku w Roswell.

  • „The Day After Roswell” – Opisuje, jak odzyskana technologia miała wpłynąć na rozwój technologiczny w USA.

 8. Michael Hesemann i Philip Mantle – Współpracowali, aby zbadać i przedstawić nowe dowody dotyczące Roswell.

  • „Beyond Roswell” – Rozszerza dyskusję na temat możliwych odzyskań UFO poza słynnym incydentem.

 9. Phil Patton – Bada związki między wojskowymi tajemnicami a UFO.

  • „Dreamland: Inside the Secret World of Roswell and Area 51” – Zagłębia się w tajemnice Area 51 i jej powiązania z Roswell.

 10. John A. Price – Podjął próbę odkrycia faktów dotyczących Roswell.

  • Roswell: A Quest for the Truth” – Próba znalezienia prawdy za legendami i mitami Roswell.

 11. James McAndrew – Przedstawia oficjalne stanowisko rządu, próbując zamknąć debatę na temat incydentu.

  • „The Roswell Report: Case Closed” – Rządowy raport mający na celu definitywne zamknięcie sprawy Roswell, argumentujący, że zgłoszone zjawiska mają prozaiczne wyjaśnienia.