Menu Zamknij

Odkrycia i Badania nad Antygrawitacją

 

Pionierzy Elektrograwitacji i Antygrawitacji

Thomas Townsend Brown (USA) który po odkryciu przez siebie i prof. Biefelda efektu elektrograwitacji w 1922r. samotnie pracował do 1952r. nad tym zjawiskiem, kiedy to USAF przejął wszelkie prace, i dopiero 1,5 r. temu rząd USA zezwolił rodzinie TT Browna na publikacje pewnych faktów, patentów i osiągnięć. Prof. Walther Gerlach ( Niemcy) który doprowadził do skonstruowania tzw. latających talerzy w 1943r. osiągających wówczas prędkości 4500- 5000 km/H!!! (oraz laserów/maserów) na podstawie tzw. eksperymentu Gerlacha- Sterna z 1921r., który potwierdził istnienie spinu elektronu, jako źródła energii.

Victor Schauberger – austriacki leśnik, samodzielny naukowiec którego patent ma samoczynne przyspieszenie przepływu wody jeszcze z roku 1933, doprowadziły nast. w 1940r. do budowy najpierw modeli, a w 1945r. 20m obiektów napędzanych energią z niekończącego się naprzemian rozpadu i łączenia cząstek wody lub powietrza.(vide EKIP) Akademik Kozyriew (Rosja) który jako pierwszy wyliczył w 1965 że potencjalna ilość energii zawarta zaledwie w 1/4 dm3 próżni wystarczy do zagotowania w zaledwie ułamku sekundy wszystkich oceanów na kuli ziemskiej.

Chronologia Rozwoju Elektro i Antygrawitacji

Chronologia elektro i antygrawitacji

1901 USA: Nicola Tesla po raz pierwszy formułuje ostrzeżenie przed stosowaniem paliw kopalnych na powszechna skalę, gdyż doprowadzi to do kryzysu ekologicznego na Ziemi, nawołuje do wykorzystania powszechnej “wolnej energii” za pomocą metod elektrotechnicznych.

1921 USA: odkrycie efektu Biefelda- Browna, możliwości odkształcenia pola grawitacyjnego Ziemi przez przyłożenie do kondensatora wielkiego napięcia prądu elektrycznego.

NIEMCY: eksperyment Sterna- Gerlacha potwierdzający istnienie spinu elektronu, otrzymanie skoncentrowanych wiązek światła z atomu srebra (pierwszy laser), następnie wykorzystanie tych efektów do napędu lotniczego oraz przy budowie bomby neutronowej wzbudzanej laserem (w latach 33- 45).

AUSTRIA: Victor Schauberger w latach 1921- 1929 formułuje swoje teorie związane z energią zawartą w wirach wodnych i powietrnych. 1928 Wielka Brytania: udzielenie Thomasowi T.Brownowi patentu nr GB 300,311 na metodę wytwarzania siły lub ruchu z zakresu elektrograwitacji. 1933

NIEMCY: – wydalenie Otto Sterna do USA (gdzie za swoje prace nad podstawami laserów otrzymał później Nobla w 1943r.)

Dalszy Rozwój i Zastosowania Technologii Antygrawitacyjnej

Rozpoczęcie prac nad napędem dysków wg koncepcji Walthera Gerlacha

1934 NIEMCY: – Victor Schauberger spotyka się z Adolfem Hitlerem i przedstawia kompleksowy plan uniezależnienia Rzeszy od dotychczasowych paliw, oraz stworzenia całkowicie nowej generacji pojazdów latających, na bazie własnej koncepcji “lewitacji” diamagnetycznej.

1939 NIEMCY: – dalekie zaawansowanie prac nad napędem typu “Dzwon”( Die Glocke) wg koncepcji W.Gerlacha

1940 NIEMCY: – osobista zgoda Hitlera dla V. Schaubergera na skonstruowanie modeli dysków wg jego koncepcji opartej na implozji, a następnie oblot w 1941 roku tzw. Repulsine typ A pierwszego w historii obiektu używającego energii nieskończonego wiru powietrza (antygrawitacji).

Przeczytaj również:  Projekt Aurora

1941 NIEMCY: – spisek naukowców pracujących nad napędem “Dzwon” i zaprzestanie prac nad koncepcją Schaubergera.

1943 NIEMCY: – oblot dysków tzw. serii Vril, Haunebu używających “twardą” antygrawitację (ze wzgl. na silne promieniowanie jonizacyjne) tzn. opartą na rozszczepianiu soli metali ciężkich: rtęci i uranu – rozpoczęcie prac budowlanych przy kompleksie “Riese”(Rzeczka)w Górach Sowich, pierwszej fabryki “latających talerzy”. – w obozie koncentracyjnym Dachau w ramach przygotowań do lotów wysokościowych i kosmicznych, do badań zostaje użytych ok. 300 więźniów. – powstaje pierwszy oddział lotników- kosmonautów do celów pilotażu rakiet międzykontynentalnych A9/10 oraz samolotów wysokiego pułapu (latających talerzy) pod dowództwem Otto Skorzennego. – pierwsze loty wysokościowe na pułapach ok. 30 km, “skoki” w przestrzeń kosmiczną na pułapy ponad 100km, przeloty dysków nad USA. (podstawa- mat. STASI)

1944 NIEMCY: – odwołanie V.Schaubergera wraz z synem Waltherem z frontu wschodniego ze wzgl. na: – postępujący brak paliw w Rzeszy – trudności w opanowaniu promieniowania w dyskach Vril, Haunebu i rozkaz szybkiego skonstruowania dysków opartych o “miękką” antygrawitację (opartą o rozszczepienie wody lub powietrza na zasadzie samoistnej- implozji materii) – oblot modelu tzw. Repulsine typ B, zaawansowanej wersji dysku antygrawitacyjnego opartej o wir wodny.

Zakończenie Wojny i Dalsze Badania nad Antygrawitacją

1945 NIEMCY: – 19 luty, 3 dni po zamknięciu pierścienia okrążenia wokół Wrocławia przez Armię Czerwoną, następuje oblot pełnowymiarowego dysku Schaubergera, z terenu przyległego do obecnych zakładów PZL”Hydral”. Osiągnięto pułap 12 km i Vmax =2000 km/h
– 24 luty :Adolf Hitler zaczyna ujawniać istnienie nowej “Wunderwaffe” (Cudownej Broni) mającej ocalić Niemcy. – marzec: eksplozja większa niż tysiące słońc w rejonie Ohrdurf (Turyngia) (śledztwo STASI w tej sprawie w 1961r.)
– kwiecień: przebazowanie istniejących dysków Vril na Antarktydę na teren ostatniego bastionu faszyzmu – Nowej Szwabii, dokończenie prac nad ich uzbrajaniem w laser.
– sierpień: w ruinach obecnych zakładów “Hydral” d. BMW zostają odnalezione modele dysków, resztki zniszczonego dużego miedzianego obiektu, skrzynie z dokumentacją techniczną a następnie wywiezione do Moskwy .

1947 Antarktyda: pierwsze w historii użycie lasera z pokładu aparatów dyskoidalnych przeciwko flocie wojennej USA,(uszkodzenie USS Brownson) co spowodowało bezwładną ucieczkę tej floty z rejonu Antarktydy.

1949 Wielka Brytania: uczeń technikum elektrotechnicznego John Searl odkrywa że odpowiednio ustawione po obwodzie magnesy samoistnie wprawiają się w ruch, tzw. SEG – generator efektu Searla.

1952 USA: TT Brown prezentuje po 30 latach samodzielnych prac naukowo- doswiadczalnych dyski działające w oparciu o elektrograwitację, natychmiastowe utajnienie tych badań na najwyższy poziom, przekraczający o 2 stopnie tajności projekt Manhattan.

Przeczytaj również:  Nowe Technologie

1953 USA: rozpoczęcie przez 5 znanych koncernów lotniczych budowy dysku elektrograwitacyjnego o Vmax = 3M w oparciu o koncepcje TT Browna

1955 Wielka Brytania: J. Searl konstruuje z pomocnikiem kilkumetrowe latające dyski w oparciu o samodzielnie odkryty efekt.

1956 USA: znaczne zaawansowanie prac nad dyskiem wg koncepcji TT Browna, udzielenie kilkudziesięciu ściśle tajnych patentów z tym związanych.

Rozwój Technologii Antygrawitacyjnej po Wojnie

1958 USA: zaproszenie V.Schaubergera przez “prywatną firmę”(CIA?) w celu porównania jego koncepcji z koncepcjami TT Browna. Austria: śmierć V.Schaubergera 5 dni po powrocie z USA ZSRR: oficer GRU znajduje w prasie amerykańskiej informację o śmierci i odkryciach Schaubergera, przypomina sobie o dokumentacji z jego nazwiskiem oraz modelach znalezionych we Wrocławiu. Prace ewaluacyjne nad nimi trwają 2 lata. USA: obloty dyskoidalnych samolotów odrzutowych o średnicach 20- 60m jako kontynuacja niemieckiego programu RFZ, osiągnięto Vmax=3M i pułapy ok.100 km, program zarzucony został w 1967r. z uwagi na osiągnięcia w zakresie elektrograwitacji.

1960 ZSRR: zostaje rozpoczęty największy w historii ludzkości program badań naukowych nad antygrawitacją, przewyższający nakładami wszelkie programy badawczo- naukowe z zakresu dziedzin jądrowej i rakietowej, biorą w nim udział setki instytutów i tysiące najlepszych naukowców. USA: zostaje tu zainicjowany podobny program badawczy, o którym do dzisiaj praktycznie nic nie wiadomo, poza faktem wydania sumy ok. 1000 miliardów (biliona) USD . 17.08.1960: oblot pilotowanego dysku o napędzie elektrograwitacyjnym, po udzieleniu dzień wcześniej patentu nr 2,949,550 TT Brownowi na taki aparat.

1961 NRD: śledztwo STASI w sprawie błysku wiekszego niz 1000 słońc w rejonie Ohrdurf (Turyngia) w marcu 1945r.

1965 ZSRR: posiedzenie specjalne Prezydium KPZR (ścisłego kierownictwa partii) na którym delegacja naukowców przedstawia pierwsze osiągnięcia z zakresu prac nad antygrawitacją.
Przedstawienie koncepcji zakładającej istnienie jednej siły sprawczej we wszechświecie, napędzającej wszelkie zjawiska zarówno w makro- jak i mikroskali. Ze względu na podważenie obowiązującej wówczas idei materializmu dialektycznego jako przewodniej siły, i zasugerowanie możliwości istnienia Boga, Prezydium KPZR nakazuje maksymalnie utajnić wszelkie badania i na bieżąco informować o ich postępie.

1968 ZSRR: MiG 21bis otrzymuje (jako pierwsze praktyczne zastosowanie badań nad wirami) sprężarkę której zadaniem jest zwiększenie siły nośnej przy krytycznych kątach natarcia, poprzez zdmuch warstwy przyściennej w celu uzyskania laminarnego opływu powietrza.

1977 USA: prawdopodobny rok oblotu dysku antygrawitacyjnego wg koncepcji takiej jak Repulsine B Schaubergera. Najprawdopodobniej w tym samym roku – 2 lata przed śmiercią prof. Gerlach ujawnił nowym sojusznikom sposób na opanowanie plazmy rtęciowej, zastosowany w czasie wojny w konstrukcjach typu “Haunebu” aby nie poszło to w zapomnienie. Program ewaluacyjny trwa 5 lat (również nad związanymi z tym laserami dużej mocy).

1980 ZSRR: rozpoczęcie prac nad dyskiem EKIP (Ekologia i Progress- ekologia i postęp) w zakładach lotniczych w Saratowie, na bazie Repulsine A. Miał to być w założeniach samolot rozpoznawczy o nieograniczonym zasięgu, wykorzystujący energię wiru powietrza do wytworzenia nadmuchu powietrza (efektu Coandy) na kadłub jako napędu (prostsza wersja dysku oblatanego we Wrocławiu ze względu na mniej skomplikowaną turbinę).

Przeczytaj również:  Projekt Chronos

Zakończenie i Wnioski

1983 USA: rozpoczęcie programu SDI “Gwiezdnych Wojen” jako przykrywki do dalszego rozwoju badań nad antygrawitacją (na podstawie udzielonych przez Gerlacha tajemnic)min. dokończenie konstrukcji nowych typów samolotów o napędzie antygrawitacyjnym. Laboratorium Lawrence Livermore otrzymuje fundusze na budowę nowego cyklotronu w celu wytworzenia nowych superciężkich pierwiastków, m.in. 115(Unu Unu Pentium).

1988 USA: prawdopodobny oblot prototypu samolotu SR75, wykorzystującego energię wirującej plazmy rtęciowej do napędu (podobnie jak w pierwotnej koncepcji Gerlacha). 1990 USA: oblot bombowca B2 używającego do dalekich przelotów jako napędu elektrograwitacji, wprowadzenie SR75 do służby?

1993 ROSJA: zaprzestanie prac nad EKIP z braku funduszy (ok.15 mld rubli=2,6 mld USD) na zainstalowanie wirówki antygrawitacyjnej. Zostają zainstalowane w korpusie tradycyjne silniki odrzutowe i oblot w oparciu o tradycyjne paliwo lotnicze.

2002 ROSJA: były głównodowodzący obroną przeciwlotniczą Rosji Anatol Kornukow (ten sam który wydał rozkaz zestrzelenia KAL 007) w wywiadzie dla dziennika “Prawda” przyznaje o licznych przelotach OD WIELU LAT samolotów zwiadowczych USAF osiągających prędkości ponad 10M ponad obszarem powietrznym Rosji operujących na pułapach ponad 100km.

Podsumowując, badania nad antygrawitacją otwierają nowe horyzonty w dziedzinie fizyki i mogą mieć przełomowe znaczenie dla przyszłych technologii transportu, energetyki oraz eksploracji kosmosu. Mimo że idea antygrawitacji wydaje się być na obecnym etapie bardziej w sferze teoretycznej niż praktycznej realizacji, postępy w tej dziedzinie nauki są niezaprzeczalne. Eksperymenty i teorie rozwijane przez naukowców na całym świecie dostarczają coraz to nowszych dowodów na możliwość manipulowania grawitacją, co jeszcze kilka dekad temu wydawało się niemożliwe.

Należy jednak podkreślić, że droga do w pełni funkcjonalnej technologii antygrawitacyjnej jest jeszcze długa i wymaga nie tylko przełomów teoretycznych, ale również znaczących inwestycji w badania i rozwój. Wyzwania techniczne, etyczne oraz bezpieczeństwa związane z potencjalnym wykorzystaniem antygrawitacji muszą być dokładnie rozważone i adresowane.

Mimo tych wyzwań, perspektywa przekształcenia teorii antygrawitacji w praktyczne aplikacje pozostaje niezwykle pociągająca. Możliwość podróżowania bez oporu, zaawansowane systemy napędowe dla statków kosmicznych, a nawet potencjalne zastosowania w medycynie, to tylko niektóre z obiecujących kierunków, które mogą zostać zrealizowane dzięki dalszym badaniom nad antygrawitacją. W związku z tym, kontynuacja badań w tej fascynującej dziedzinie nauki wydaje się być nie tylko pożądana, ale wręcz niezbędna dla dalszego postępu technologicznego ludzkości.